Resultat af tilsynskampagnen

Alle virksomheder omfattet af tilsynskampagnen overholdt de gældende regler for opbevaring af olier og kemikalier. De besøgte virksomheder har derved en god forståelse for, hvordan olier og kemikalier skal opbevares.

Målet for kampagnen vurderes at være opfyldt.