Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, at sikre et bedre kendskab til hvordan olier og kemikalier skal opbevares på den enkelte virksomhed. Korrekt opbevaring af olier og kemikalier mindsker risikoen for forurening af jord og grundvand.