Hvad sker der hvis lovgivningen ikke overholdes?

Konstateres det, at reglerne for opbevaring af olier og kemikalier ikke efterleves, vil virksomheden få en indskærpelse om at lovliggøre opbevaringen. En indskærpelse vil som regel blive fulgt op af et opfølgende tilsyn.