Regler og krav

Alt genanvendeligt materiale skal sorteres fra, så det ikke går til forbrænding. Derfor skal rent pap, papir, plast, alt metal, emballage-træ og andre genanvendelige fraktioner have deres egne beholdere, så affaldet kan sorteres korrekt.

Læs de gældende regler og krav her:

Regulativ for erhvervsaffald

Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Bekendtgørelse om affald