Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er, at øge genanvendelsen af affald og sikre korrekt opbevaring af farligt affald.