Hvordan vil tilsynene forgå?

Besøgene er kortvarige tilsyn – en gåtur rundt om bygningerne og et kig i beholdere, containere m.m. Tilsynene varsles ikke, for at få et billede af landbrugenes normale drift.
Tilsynene vil blive gennemført, selvom der ikke er nogle at træffe på ejendommen.
Hvis vi, under tilsynet finder ting, der skal forbedres, udfylder vi på stedet et skema, der bliver udleveret eller lagt i postkassen. Herefter kan vi vælge at komme på et opfølgende besøg for at se, at landbruget har forbedret forholdet.