Resultat af tilsynskampagnen

Ud af de 10 udførte tilsyn var der 7 ejendomme, hvor markstakken ikke overholdt gældende lovgivning, svarende til 70 %. Det vil sige, at der er mange af de besøgte ejendomme, der ikke overholdt kravene ved brug af markstakke og dermed skete der ikke en mindsket ammoniakfordampning og mindre flue- og lugtgener. Informationsbrevet og den vedhæftede folder samt information på hjemmesiden skulle formidle reglerne og den miljømæssige effekt. Vi har ikke fået nogen tilbagemeldinger på informationsmaterialet. En gentagelse af kampagnen samt arbejde videre med informationsmaterialet kan være et skridt til at nå målopfyldelsen.