Mål for tilsynskampagnen

Målet med kampagnen er, igennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler. Det overordnede miljømæssige mål er at mindske ammoniakfordampningen samt flue- og lugtgener fra markstakke.

Kommunen skal en gang årligt digitalt offentliggøre den samlede konklusion på tilsynskampagneindsatsen, herunder mål og effekter.