Baggrund for tilsynskampagnen

I henhold til tilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år udføre to forskellige miljøtilsynskampagner. Kampagnerne skal vedrøre virksomheds- eller landbrugsområdet.

I Natur & Miljø, Lejre Kommune, har vi i 2015 valgt at føre tilsynskampagne med placering og overdækning af kompost i markstakke. Baggrunden er, at kommunen på basistilsyn på landbrugsejendommene oplever, at en del markstakke ikke er overdækkede iht. lovgivningens krav. Herudover får kommunen henvendelser fra borgere, som klager over gener fra uoverdækkede markstakke. Dette er hovedsageligt gener som lugt og fluer.

Ud over at undgå lugt- og fluegener, skal kompost i markstakke være overdækkede for dels at undgå ammoniakemission til atmosfæren, dels for at undgå nedsivning af forurenende stoffet til jorden samt til overflade- og grundvandet.

Kommunerne i Region Sjælland har udarbejdet en pjece med gode råd og regler om opbevaring af fast husdyrgødning. Du kan se pjecen i dokumentboksen til højre.