Takster for tilsyn og miljøgodkendelse

Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen. Brugerbetalingen er fritaget for moms.

Timesatser på brugerbetaling for godkendelser og tilsyn:

2016: kr. 311,80

2015: kr. 308,70

2014: kr. 302,95