Erhvervsmæssigt dyrehold over 75 DE

Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug på over 75 DE skal der ansøges om miljøgodkendelse i henhold til §§ 11 eller 12 i Husdyrgodkendelseloven, som du finder i Læs mere - boksen til højre på siden.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via det IT-baserede ansøgningssystem på hjemmesiden Husdyrgodkendelse.dk, som du finder henvisning til i selvbetjeningsboksen til højre på siden.

Kommunens sagsbehandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug over 75 DE er omfattet af brugerbetaling.

Læs nærmere om reglerne om brugerbetaling