Erhvervsmæssigt dyrehold - op til 15 DE

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug op 15 DE skal anmeldes til Lejre Kommune i henhold til §§ 35 og 36 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som du finder i Læs mere - boksen til højre på siden.

Anmeldelse skal ske ved at udfylde Skema til anmeldelse om udvidelse, ændring eller etablering af dyrehold op til 15 DE, som du finder du i selvbetjeningsmenuen til højre.

Særligt for husdyrbrug med mere end 3 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrgodkendelsesloven. Se eventuelt mere under "Erhvervsmæssigt dyrehold - 15 til 75 DE".