Erhvervsmæssigt dyrehold - 15 til 75 DE

Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug på mellem 15 DE og 75 DE skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrgodkendelseloven, som du finder i Læs mere - boksen til højre på siden.

Ansøg om § 10 tilladelse her

Særligt for husdyrbrug med mere end 25 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om miljøgodkendelse i henhold til § 11 i Husdyrgodkendelseloven. Se eventuelt mere under "Erhvervsmæssigt dyrehold - over 75 DE".