Arealgodkendelse - §16

Ved modtagelse af husdyrgødning til udbringning på arealer fra et husdyrbrug omfattet af Husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, skal der ansøges om arealgodkendelse, såfremt udbringningsarealerne f.eks. ligger indenfor:

• Fosforklasse I-III
• Nitratklasse I-III
• Nitratfølsomme indvindingsområder.

Fosforklasse I-III, Nitratklasse I-III og nitratfølsomme indvindingsområder kan ses på hjemmesiden arealinfo.dk, som du henvisning til i Læse mere - boksen til højre på siden.

Ansøgning om arealgodkendelse skal ske via det IT-baserede ansøgningssystem på hjemmesiden Husdyrgodkendelse.dk, som du finder i selvbetjeningsboksen til højre på siden.

Kommunens sagsbehandling af ansøgninger om arealgodkendelse er omfattet af brugerbetaling.

Læs nærmere om reglerne om brugerbetaling