§ 19 anmeldelser

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 og § 19 indeholder tolv anmeldeordninger, som vedrører henholdsvis:

  • Udskiftning af udbringningsarealer (§ 15)
  • Opførelse af halmlader, maskinhaller, malkeanlæg, malkestalde, kornlagre eller foderlagre (§ 19)
  • Opførelse af ensilagepladser og ensilagesiloer (§ 19a)
  • Opførelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning (§ 19b)
  • Udvidelse af stalde til opfyldelse af dyrevelfærdskrav (§ 19c)
  • Skift i dyretype i eksisterende staldanlæg (§ 19d)
  • Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (§ 19f og § 19g)
  • Afprøvning af miljøeffektive teknologier elller teknikker (§ 19h)
  • Afgræsning af naturarealer (§ 19i og § 19j)
  • Omlægning af svinehold til økologi (§ 19k)


For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen. Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det omgivende miljø eller landskab. Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt, hvorefter kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrgodkendelselovens §§ 10, 11 eller 12.

er om der kræves en tilladelse eller godkendelse efter Husdyrgodkendelselovens §§ 10, 11 eller 12.