Hvad der "det åbne land"?

Det åbne land er alt det, der ikke er bymæssig bebyggelse eller planlagt erhvervsområde. Der er altså tale om en vurdering, og det er et spørgsmål om oplevelsen af omgivelserne. Det er uden betydning, om der er tale om landzone eller byzone.