Erhvervsvirksomhed i det åbne land

Man kan have et skilt i umiddelbar tilknytning til ejendommen, når det ikke er dominerende og ikke er synligt over store afstande. Skiltet er f.eks. dominerende, når det tiltrækker sig hele opmærksomheden, når det kommer ind i den kørendes eller gåendes synsfelt. Man skal ikke distraheres af skiltet, men se det, når man kommer derhen.

Ofte høres argumentet - 'man kan jo ikke finde os'. Jo. Selv et lille skilt ses netop tydeligt derude, hvor der ikke er en hel masse andre skilte. Man kan ikke se nøjagtig, hvad der står på det, før man kommer derhen, men det gælder jo også for mange virksomheder i byerne.