Asbestholdigt affald

Asbestholdigt bygge- og anlægsaffald herunder asbest-eternit-tagplader anvises til Audebo Miljøcenter. Det betyder, at du ikke skal anmelde asbest-affaldet. Dog skal du til en hver tid kunne fremvise til kommunen en kvittering eller vejeseddel på, at det pågældende asbestaffald er afleveret til deponeringsanlægget op til fem år efter afleveringen. Hvis det er støvende asbest-affald, skal det være dobbeltemballeret ved aflevering til deponiet.