Vintertjeneste i Lejre Kommune

Lejre Kommune rydder offentlige veje og stier for sne og foretager glatførebekæmpelse i fornødent omfang i perioden fra den 1. november til den 31. marts. Veje, stier og pladser i Lejre Kommune er opdelt i 4 klasser, hhv. klasse A, B, C og D, og vedligeholdelsen sker efter vejens betydning for trafikken. Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af regulativet som du kan se til højre på denne side.

Husk at du som grundejer skal rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Ved problemer med vintervedligeholdelse kan du kontakte Lejre Kommunes vagttelefon 21 25 24 76.

Klasse A

Klasse A-veje, har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik (overordnet trafiknet). Kommuneveje, der forbinder statens indfalds- og omfartsveje. Kommuneveje, der har primær betydning for trafikken til og på "Centerringen" omkring bykernen.

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage. Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i et omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af trafikken. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang.

KLASSE A-VEJE I LEJRE KOMMUNE ER:
ABBETVEDVEJ HANEHØJVEJ OLDVEJEN
ALSVEJ HELVIGMAGLEVEJ OMØVEJ
BISPEGÅRDSVEJ HERSLEV BYGADE ORDRUPVEJ
BJERGSKOVVEJ HERSLEVVEJ OREHØJVEJ
BLAKLEDSVEJ HJORTEMARKSVEJ ORUPVEJ
BOGNÆSVEJ HOLBÆKVEJ RAVNSBJERGVEJ
BOGØVEJ HORNSHERREDVEJ RAVNSHØJVEJ
BOSERUPVEJ HOVEDGADEN RISHØJVEJ
BREGNETVEDVEJ HVALSØVEJ RORUPVEJ
BROBJERGVEJ HØJBYVEJ ROSKILDEVEJ
BRYGGERVEJ KARLEBYVEJ SØNDRE RYEVEJ
BUESØVEJ KATTINGE BYGADE NORDRE RYEVEJ
BYGADEN, KIRKE HYLLINGE KATTINGEVEJ RØMØVEJ
DALAGER KILDEVANGSVEJ SAMSØVEJ
DYVELSLYSTVEJ KISSERUPVEJ SKULLERUPVEJ
EGEVEJ KLOSTERGÅRDSVEJ SMEDEBAKKEN
EGHOLMVEJ KRABBESHOLMVEJ SODERUPVEJ
EJBYVEJ LANDEVEJEN SÆBYVEJ
ELVERDAMSVEJ LEDREBORG ALLE SÆRLØSEVEJ
ENGLERUPVEJ LEJREVEJ SØVEJ
FANØVEJ LINDENBORGVEJ TOLSKOVVEJ
FOLDAGER LØGTENBJERGVEJ TOLSTRUPVEJ
FYNSVEJ MUNKHOLMVEJ TORKILSTRUPVEJ
GERSHØJVEJ MØLLEBJERGVEJ TØLLØSEVEJ
GEVNINGE BYGADE NAKKEDAMSVEJ VERNERSMINDEVEJ
GEVNINGE VESTVEJ NELLIKEVEJ VINTAPPERVEJ
GAMMELGÅRDSVEJ NY RINGSTEDVEJ ÅKANDEVEJ
GLIMVEJ NØRRE HYLLINGEVEJ ÅSTRUPVEJ
GØDERUPVEJ ODINSVEJ, TORKILDSTRUP ÅSVEJEN

 

Klasse B

Klasse B-veje er veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den kollektive trafik samt væsentlig betydning for den lokale trafik. Busruter, kommunale indfalds- og omfartsveje, fordelingsveje, primære cykelstier, primære Fodgængerovergange, banegårdsforpladsen + langtids P-plads.

Tilstræbes holdt farbare i tiden kl. 05:00 - 21:00, også lør-/søn- og helligdage. Ved kraftigt isslag dog på alle tider af døgnet. Iværksættes når klasse A-opgaverne er iværksat og under kontrol. Snevolde ved vejtilslutninger, primære fodgængergange og på cyklistbaner fjernes i forb. med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang, primært ved de vigtigste busstoppesteder og lign.

KLASSE B-VEJE I LEJRE KOMMUNE ER:

ACACIEVEJ KORNERUP LANDEVEJ
ALFARVEJEN KYNDELØSEVEJ
ALSVEJ LANGETOFTEN
AMMERSHØJVEJ LEJREGÅRDSVEJ
ASSENLØSEVEJ LYNGAGEREN
BLÆSENBORGVEJ MANNERUPVEJ
BOSERUPVEJ MUNKEDAMMEN
BOVELGÅRDSVEJ MØLLEHØJVEJ
BYGADEN, LEJRE NØRRETOFTEN
BYGADEN, KIRKE HYLLINGE PILEGÅRDSVEJ
BYVEJEN ROLIGHEDSVEJ
EGHOLMMARKEN SKOLEVEJ
EGSTALLEVEJ SKOVHASTRUPVEJ
EJBY HAVNEVEJ SKOVVEJEN
EJBY STRANDVEJ SONNERUP GADE
EJBYBROVEJ SONNERUPVEJ
ELMEVEJ SYDMARKSVEJ
ENGTOFTEN SØNDERTOFTEN
FAGERHOLTVEJ SØVEJ
FANØVEJ TJØRNEAGER
FLÆDEVADSVEJ TOKKERUPVEJ
FUGLETOFTEN TREHØJEVEJ
FUGLEVANG TRÆLLERUPVEJ
GERSHØJGÅRDSVEJ TVÆRVEJ
GØDERUPVEJ VELLERUPVEJ
HESTEHAVEVEJ VESTRE DIGEVEJ
HJØRNEGÅRDSVEJ VINTAPPERBUEN
HOLTENSMINDEVEJ ÅSEN
HVIDEMOSEVEJ ÅSVEJEN
JENSLEVVEJ ÅVEJ
JERNBANEVEJ  
KIRKEVEJ  
KNUDSVEJ  

 

Klasse C

Klasse C-veje er veje, stier og pladser, der har nogen betydning for afviklingen af den lokale trafik. Større boligveje, busstoppesteder og fodgænderovergange, primære P-pladser, fortove og pladser v. skoler og særlige institutioner, primære stier (skoleveje og lign.) Fortove, stier og pladser ved øvrige kommunale veje/ejendomme.

Tilstræbes på hverdage holdt farbare i dagtimerne, ved kraftigt isslag dog i tiden kl. 05:00 - 21:00. Snerydning udføres også på lør-/søn- og helligdage. Iværksættes indenfor normal arbejdstid kl. 07:00 - 15:00, når klasse B-opgaverne er iværksat og under kontrol. I specielle situationer tilstræbes en udførelse samtidig med klasse B-opgaverne. Snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerovergange fjernes umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages i begrænset omfang i bykernen - og i øvrigt kun undtagelsesvis.

KLASSE C-VEJE I LEJRE KOMMUNE ER:
AGERTOFTEN HVEDETOFTEN PRÆSTEGÅRDSVEJ
AGGERUPVEJ HVIDTJØRNE ALLÉ PRÆSTEMARKSVEJ
ALLIKEVÆNGET HVILEHØJ PRÆSTHOLMSVEJ
AMMERSHØJPARKEN HYLDEBJERG RAVNEVÆNGET
ANDERS RASMUSSENSVEJ HYLDEVÆNGET ROLIGHEDSVEJ, KR.HYLLINGE
ASKEVEJ HYLLINGEPARKEN ROSENVÆNGET
ATTERUPVEJ HØGEVÆNGET RUGVANGEN
BAUNEHØJ HØJBY KÆRVEJ RUGVÆNGET
BAUSAGER HØJBYVEJ - LUKKET DEL RYE GADE
BENTSENSVEJ HØJDEVEJ RYNKEBJERGGÅRDSVEJ
BIGÅRDSVEJ HØJMARKEN RYTTERBAKKEN
BILTRIS GADE HØJVANGSVEJ RØDKILDEBANKEN
BIRKENS KVARTER INGRIDSVEJ RØDKÆLKEVÆNGET
BIRKESTI IRISVÆNGET RØDTJØRNE ALLÉ
BIRKEVEJ JENSLEV GADE RØDTJØRNEVEJ
BIRKEVÆNGET KALVEHAVEN RØGLEBAKKEN
BIRKHOLMVEJ KAMPEVEJ RØNNE ALLE
BITTENSVEJ KASTHOLMVEJ RØNNENS KVARTER
BLOMSTERVÆNGET KILDEVANG RØNNEVEJ
BODEKÆR KIRKEALLE RØRSANGERVÆNGET
BOESVEJ KIRKEVÆNGET SANDBANKEN
BOGFINKEVÆNGET KIRKEBJERGVÆNGET SANDBECHS ALLÉ
BORREVEJLEVEJ KJÆRSAGER SKOLEVANG
BROTOFTEN KOLIBRIVÆNGET SKOMAGERSTRÆDE
BRØDLEDSVEJ KONGEBROVEJ SKOVAGER, KIRKE HVALSØ
BUEN KORNBAKKEN SKOVAGER, GEVNINGE
BUSKEVEJ KORNVÆNGET SKOVBRINKEN
BYAGER KRAGEVÆNGET SKOVHOLMVEJ
BYBRØNDEN KUMLEHUSVEJ SKULLEBJERG
BYGMARKEN KYNDELØSE STRANDVEJ SMEDEGADE
BØGENS KVARTER LANDEVEJSHØJEN SMEDEHOLMEN
BØGEVEJ, EJBY LANGSKELSVEJ SMEDESTRÆDE
BØGEVEJ, KIRKE HVALSØ LILJEVEJ SMEDETOFTEN
BØGEVÆNGET LILLEGADE SNEBÆRVEJ
CLAUS HENRISVEJ LILLEMARKEN SNERLEVÆNGET
CLEMATISVEJ LINDEGÅRDSVEJ SOLSORTEVÆNGET
DAMAGER LINDENS KVARTER SOLVÆNGET, ØM
DAMGÅRDSVEJ LINDESKOVVEJ SOLVÆNGET, KIRKE HVALSØ
DEGNEVÆNGET LINDEVEJ, EJBY SPURVEVEJ
DROSSELVÆNGET LINDEVEJ, KIRKE SÅBY SPURVEVÆNGET
DUEVÆNGET LINDEVEJ, KIRKE HVALSØ STAKHAVEN
DYSSEGÅRDSVEJ LOKESVEJ STATIONSVEJ, LEJRE
EBBEMOSEVEJ LORENTZENSVEJ STATIONSVEJ, KIRKE HYLLINGE
EGENS KVARTER LUPINVÆNGET STENGÅRDSVEJ
EGEVEJ LYKKESHOLMVEJ STENTOFTEN
EJBYVEJ LYNDBY GADE STORE STENSAGER
ELLEMOSEN LYNDBY HAVNEVEJ STORKEVÆNGET
ELMENS KVARTER LYSHOLMPARKEN STRANDVANG
ELMEVÆNGET, ØM LÆRKENS KVARTER STRÆDET, HERSLEV
ELMEVÆNGET, KIRKE SÅBY LÆRKEVÆNGET, KIRKE SÅBY STRÆDET, EJBY
ELVERDAMSVEJ, SIDEVEJ LÆRKEVÆNGET, LEJRE STÆREVÆNGET
ENEBÆRVEJ LØNSPJÆLD SVANEVÆNGET
ENGLERUP GADE LØVKÆRGÅRDSVEJ SVENNINGSVEJ
ENGTOFTEN MAGLEHØJEN SYRENVÆNGET
ERANTISVEJ MAGNOLIEVEJ SÆBYPARKEN
FALKEVÆNGET MALKEHAVEN SØNDERGÅRDSVEJ
FJORDAGER MANDØVEJ SØSTERSVEJ
FLINTEBJERG MARGRETHEVEJ TERNEVÆNGET
FOLEHAVEN MARIENDALSVEJ THORSVEJ
FYRREVÆNGET MORSØVEJ TINGSTEDET
GAMMEL HAVNEVEJ MOSEVEJ, KIRKE HYLLINGE TJØRNEALLE
GAMMEL RINGSTEDVEJ MOSEVEJ, KIRKE HVALSØ TJØRNEVÆNGET
GAMMEL SKOLEVEJ MØLLEBJERGVEJ TOFTEKÆRET
GERSHØJ HAVNEVEJ MØLLEGÅRDSVEJ, KR.SONNERUP TRANEMOSEVEJ
GEVNINGE BAKKEDRAG MØLLEGÅRDSVEJ, OSTED TRANEVEJ
GL. BYVEJ MØLLERJORDEN TULIPANVEJ
GLENTEVÆNGET, KIRKE SÅBY MØLLEVEJ, KIRKE HYLLINGE TÅRNBJERGGÅRDSVEJ
GLENTEVÆNGET, LEJRE MØLLEVEJ, LEJRE UGLESTRUP GADE
GRANVÆNGET NYVEJ UGLEVÆNGET
GRYDEHØJ NØDAGER VALMUEVÆNGET
GRØNAGER NØRREGADE VESTERGADE
GUNDESTEDVEJ NØRREGÅRDSVEJ VESTERVÆNGET
GYVELVEJ NØRREMARKEN VIBEVÆNGET, LEJRE
HASSELVÆNGET OLDVEJEN VIBEVÆNGET, KIRKE SÅBY
HAVEBROAGER OLDVEJSPARKEN NORD VINKELVEJ, LEJRE
HAVREVÆNGET, KIRKE HVALSØ ORDRUP GADE VINKELVEJ, KIRKE SÅBY
HAVREVÆNGET, KR.SONNERUP OSTED KIRKESTRÆDE VINTRE MØLLER
HEGNET PARADISVÆNGET ÆBLEAGER
HENRIKSVEJ PILENS KVARTER ØMGÅRDSVEJ
HERSLEV KÆRVEJ PILEVEJ ØRNEVEJ
HESTEHAVEN PILEVÆNGET, KIRKE SÅBY ØRNEVÆNGET
HOLMEGÅRDSVEJ PILEVÆNGET, ØM ØSTERGADE, KIRKE HVALSØ
HOLMEVEJ POPLENS KVARTER ØSTERGADE, LYNDBY
HORSEAGER POPPELVEJ, KIRKE SÅBY ÅBANKEN
HORTENZIAVEJ POPPELVEJ, KIRKE HYLLINGE ÅHOLMVEJ
HULEGÅRDSVEJ PROVSTEVÆNGET  
HUMLEHAVEN    

 

Klasse D

Klasse D-veje er veje, stier, pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik. Sekundære veje (§ 40 veje). Sekundære P-pladser, sekundære stier, hvor disse er asfalterede.

Udføres i begrænset omfang, normalt kun i alvorlige snesituationer og ved kraftigt isslag. Udføres kun indenfor normal arbejdstid kl. 07:00 - 15:00. Udføres kun på hverdage. Iværksættes først når udførelsen af klasse C opgaverne er afsluttet, og såfremt det fornødne beredskab er disponibelt.

KLASSE D-VEJE I LEJRE KOMMUNE ER:
BELLEGÅRDSVEJ
BORREVEJLEVEJ
BREGNETVEDVEJ
BUESØVEJ
DREJERBAKKEN
EGHOLMVEJ
FREDERIKSDALVEJ
GRØNAGERGÅRDSVEJ
HERSLEV STRANDVEJ
JONSTRUPVEJ
KJØBMAGERGADE
KONGEMARKSVEJ
LAMMESTRUPVEJ
LANGTVED
LERBJERGVEJ
NIELS FREDERIKSENSVEJ
NORDMARKSVEJ
OSMOSEVEJ
SKOVVEJ
SMEDEGÅRDEN
SMEDEVEJ
STEJLEBJERG
TADRE MØLLEVEJ
TRÆLLERUPVEJ
VERNERSMINDEVEJ
ÅSTRUPVEJ