Trafiksikkerheds- og stiplan

Infrastrukturplanen skal sikre, at alle borgere kan komme hurtigt og sikkert rundt i kommunen, uanset om man går, cykler, kører i bil, bus eller tog.

Målsætninger
Vi ønsker en infrastruktur, der gør det attraktivt at bo og arbejde i Lejre Kommune. Infrastrukturen skal desuden sikre, at besøgende udefra kan få nogle gode oplevelser i vores kommune.

Vi prioriterer pendlernes behov højt og vi lægger vægt på, at trafikken afvikles under hensyn til byer og boliger.

Med Infrastrukturplanen støtter vi op om de nationale målsætninger for miljø og trafiksikkerhed.

Hvad sker der?

Trafiksikkerhedsplanen er delvis forældet og vi er godt i gang med at udarbejde en ny, som også indeholder en stiplan. Stiplanen er basen for de næste skridt i arbejdet, for at få flere til at cykle i Lejre Kommune.

Vi afventer politisk godkendelse i løbet af år 2017.