Parkering

Lejre Kommune har intet parkeringsregulativ. Derfor er det de landsdækkende p-regler i Danmark som er gældende. Du kan læse mere om dem her.

Parkeringsreglerne er en del af færdselsloven. Formålet er at øge forbrugersikkerheden og skabe mere overskuelige regler på parkeringsområdet. Hovedreglen er, at det er loven som gælder og at kommunerne ikke selv kan lave egne forbud ved hjælp af bekendtgørelser. 

Hovedreglerne er kort fortalt

Det er forbudt at holde på fortovet - både helt og delvist.
Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, må uden for tættere bebygget område standse og parkere med en del af køretøjet på fortove.
I tættere bebygget område med yderrabat vil det ikke være tilladt at holde i yderrabatten.
Uden for tættere bebygget område er det tilladt for køretøjer under 3500 kg at parkere i yderrabatten.

Se eksempler på dette i den grønne boks til højre på denne side.

På gader og veje, hvor pladsen er trang, skal bilisterne vænne sig til at parkere forskudt i begge vejsider, dvs. ikke over for hinanden. På den måde kan store køretøjer også komme igennem. Køretøjerne må ikke holde til ulempe for andre og for trafikken.

I vejkryds

I vejkryds skal du fortsat holde 10 meter fra tværgående kørebane/cykelsti.

Husk at det er politiet der administrerer færdselsloven og derunder også parkeringsreglerne - derfor har kommunen ingen lovhjemmel her.