Lån af kommunale arealer og veje

Her kan du se, hvilke muligheder du har i forbindelse med lån af Lejre Kommunes arealer. Bemærk at vi i Lejre Kommune, har en sagsbehandlingstid på min. 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

I Lejre Kommune har du mulighed for at ansøge om tilladelse til at låne et kommunalt område. Der skal overholdes nogle retningslinjer i forbindelse med lån af kommunens areal, som du kan læse yderligere om.
Til højre på denne side kan du finde yderligere oplysninger om de forskellige muligheder samt retningslinjerne for lån.

Medfører din aktivitet en færdselsmæssig regulering, skal du lave en skilteplan og vedhæfte den til din ansøgning. Skilteplanen skal vise hvilke autoriserede skilte, du ønsker at anvende hvor. 

Du har ansvaret for, at skilteplanen er lavet efter gældende lov. Lejre Kommune samt Midt- og Vestsjællands Politi skal godkende planen. 

Afspærringsmateriellet kan mod aftale, lånes af Vej & Park. 

Ansøgning om råden over offentlige arealer skal gøres her på siden, i den grønne boks til højre.

Vil du låne vejen til vejfest, opstilling af container, motionsløb m.m. kan du her læse om hvad du skal gøre ved lån af kommunens vejarealer.

Det er kommunen der råder over de offentlige vejarealer, tilladelser til at benytte vejarealer gives jf. Vejlovens § 101 og 102.

§ 101 benyttes til ansøgning om gravearbejder, mens § 102 benyttes ved særlig råden over offentligt vejareal.

Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Center for Teknik & Miljø.

Her kan du læse om hvad du skal gøre, hvis du vil låne kommunale pladser og grønne arealer 

Lejre Kommunes grønne arealer kan bruges af alle og benyttelsen af de kommunale arealer er efter "først til mølle" princippet. 

Lejre Kommune råder dog, ved større arrangementer, at booke pågældende område på forhånd.

Dette betyder ikke, at man har ene og alene råderet over arealet, man skal acceptere at andre kan bruge arealet samtidigt med pågældende arrangement. 

Vi skal have din ansøgning i god tid, og du skal overholde retningslinjerne som du kan finde i dokumentboksen til højre.

Tilladelsen skal søges her på hjemmesiden. Husk altid at oplyse så mange detaljer som muligt, eventuelt i form af en tegning, et kort, et luftfoto eller anden form for bilag til selve ansøgningen og du finder retningslinjerne i dokumentboksen til højre.