Alvorlig og kronisk sygdom

Lejre Kommune har en række tilbud til borgere, der rammes af alvorlig eller kronisk sygdom. Samtlige tilbud er også beskrevet på Sundhed.dk/soft

Rygrehabilitering.
Et kursusforløb til dig med kroniske rygsmerter.
Formålet er at give dig inspiration og værktøjer til at håndtere en hverdag med kroniske smerter. 
Læs mere om tilbuddet.  

KOL-skolen 
Træningsområdet i Lejre Kommune tilbyder et 10 ugers rehabiliteringsforløb med vekslen mellem træning og undervisning. Læs mere om tilbuddet.

Demens - rådgivning og støtte 
Kommunens demenskoordinator tilbyder opsøgende, rådgivende og støttende besøg til borgere, der har en demenssygdom samt til deres pårørende. Læs mere her

Stress - kursus 
Jobcenter Lejre tilbyder kursus til stress/sygdommesramte. Tilbuddet kræver henvisning fra sagsbehandler i Jobcentret. Læs mere på www.sundhed.dk/soft

Diabetes og hjerte-kar 
Lejre Kommune har et tilbud til kronikere, der gerne vil lære mere om at leve med kronisk sygdom, herunder håndtere hverdagen bedst muligt. Tilbuddet kræver henvisning.
Kontakt Visitation&Bestiller.
Læs mere på www.sundhed.dk/soft

Træning efter GLA:D principperne
Lejre Kommune tilbyder konceptet GLA:D – Godt Liv med Artroser i Danmark. Træningstilbuddet er til borgere (16+) med symptomer på artrose/slidgigt i knæ- og/eller hofteled. Her kan du bl.a. lære at tackle knæ- og/eller hoftesmerter og træne hensigtsmæssigt. Læs mere på www.sundhed.dk/soft
Træning og undervisning forgår på hold, på Træningscenter Hvalsø. Her får du mulighed for at forbedre dit funktionsniveau og nedsætte smerter knæ- og/eller hofte. Træningsforløbet varer 6 uger, herefter skal du selv træne hjemme i 6 uger.
Du kan modtage træning, hvis du henvises af egen læge eller af hospitalet med en genoptræningsplan.
Se endvidere Lejre Kommunes pjece til borgere her: Har du artrose? Så er der et tilbud til dig.

Erhvervet hjerneskade 
Hjerneskade-koordinatoren varetager alle henvendelser omkring borgere med erhvervet hjerneskade for at sikre et godt forløb for borgeren. Læs mere her.