Akut sygdom

Akut sygdom kan være alt fra en pludselig, livstruende tilstand til mindre skader eller forværring af en eksisterende sygdom. Herunder finder du kontaktoplysninger til lægevagt m.m.

Livsfare - ring 112 
Hvis der opstår livsfare, skal du altid ringe 112 med det samme.

Akut-telefonen 
Før du tager på skadestuen i Region Sjælland, skal du altid ringe til Akut-telefonen først. Her bliver du guidet til den rigtige og hurtigste hjælp. Telefonnummeret er: 7015 0708.

Lægevagten 
Uden for din egen læges åbningstid, kan du få hjælp af Lægevagten, som er en telefonvisiteret lægevagt. Du skal altid ringe først på tlf: 7015 0700 og vil altid møde en læge i telefonen. Du kan kontakte lægevagten i tilfælde af akut opstået sygdom, akut forværring af eksisterende sygdom eller mindre skader.

Roskilde Skadestue 
Husk at du skal ringe til akut-telefonen på 7015 0708 før du møder op på skadestuen. Hørehæmmede kan møde op uden at ringe først.

Tandpinevagt og giftlinjen 
Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage. For akut tandlægehjælp, ring på 2960 0111.

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling. Tlf. 8212 1212.

Psykiatriske akut-modtagelser 
Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akut-modtagelse i Roskilde, hvis du og/eller en pårørende har behov for akut psykiatrisk hjælp. Tlf. 4732 7741.