Integrationsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse, og hvordan du kan søge om denne ydelse.

Integrationsydelse er for dig som:

  • er kommet til Danmark efter den 1. september 2015 - enten ved at tage lovligt ophold i Danmark eller rejse ind i Danmark efter et kortere eller længerevarende ophold i udlandet.
  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år.

Hvornår er man omfattet af integrationsydelsen?

Frem til 1. juli 2016 gælder integrationsydelsen for borgere, der tager lovligt ophold her i Danmark, efter den 1. september 2015. Det betyder, at hvis man er rejst ind i Danmark efter den 1. september 2015 efter en udrejse, skal kommunen vurdere, om man er omfattet af reglen om integrationsydelse.

Efter 1. juli 2016 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde opholdskravet. Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år for at kunne modtage uddannelses- og kontanthjælp. Er opholdskravet ikke opfyldt, vil man være opfattet af reglen om integrationsydelse.

Gælder integrationsydelsen for alle, hvor opholdskravet ikke er opfyldt?

Nej. Der gælder særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Det betyder, at hvis man har haft ophold i et andet EU-land, inden man rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil man ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

Er der perioder med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland, som ikke tæller med i beregningen af opholdstiden?

Der gælder særlige regler for personer, der har været udsendt på militærmission for den danske stat, under instruktion af forsvaret. Det samme for personer, der har haft ophold i udlandet under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, hvis personen er stillet til rådighed af den danske stat.

Perioder, hvor man har opholdt sig i udlandet som følge heraf, tæller ikke som ophold i udlandet.

Hvor længe kan man opholde sig uden for Danmark uden at det tæller med i beregningen af opholdstiden?

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med.

Hvad er dansktillæg?

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med.

Hvordan søger jeg om dansktillæg?

I boksen til højre finder du ansøgningsskemaet om dansktillæg.

Udfyld det og returnér det til Ydelseskontoret. Husk at medsende dokumentation for dit danskniveau.

Ferie på integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse. 

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Hvornår har jeg igen ret til uddannelses- eller kontanthjælp?

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet.

Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år. 

Hvis du vil vide mere

Du kan sende en mail til Ydelseskontoret på integrationsydelse@lejre.dk eller ringe på tlf. 46 46 46 46