Begravelseshjælp

Når en borger ikke efterlader sig familie eller omgangskreds får Lejre Kommune henvendelse fra politiet, plejehjem eller andre myndighedspersoner forudsat, at afdøde ikke har nogen pårørende.

Hvornår kan der være tale om en offentlig begravelse:

 • Afdøde har ingen formue og har ingen familie, samt bor alene
 • Afdøde har ingen formue og har ingen kontakt med familie, samt bor alene
 • Afdøde har ingen formue, bor alene, der er ingen pårørende eller andre, som kan overtage de praktiske forpligtelser
 • Afdøde har ingen formue, har hjemmeboende børn men ingen samlever/ægtefælle eller andre, som kan overtage forpligtelsen

Pårørende kan anmode om at Lejre Kommune varetager begravelsen. Lejre Kommune vil i hvert tilfælde foretage en konkret og individuel vurdering af om sagen kan håndteres som en social begravelse.

Pårørende som vælger at lade Lejre Kommune overtage forpligtigelsen, skal være særlig opmærksom på følgende:

 • ved en offentlig begravelse bliver alt vedrørende bisættelsen varetaget af Lejre Kommune. Det vil sige at alt indbo, boets behandling og hvordan bisættelsen foregår, sker efter ansvar fra Lejre Kommune. Du har som pårørende afskrevet dig muligheden for indflydelse. Se i øvrigt særligt afsnittet om "Hvad sker der med afdødes formue og ting.

Hvad indeholder en offentlig begravelse:

 • Afhentning af afdøde på sygehus eller dødsted
 • Kiste, opredning, ilægning (bisættelse)
 • En enkel buket
 • Højtidlighed i kirke eller kapel, hvis borger var medlem af Folkekirken deltager en præst
 • Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken sker ingen højtidlighed
 • Rustvognkørsel
 • Udgifter til kremering
 • Urnenedsættelse og vedligeholdelse i anonym fællesplæne i det sogn hvor afdøde boede.
 • Tømning af afdødes bo

Afdødes egne ønsker

Lejre Kommune er forpligtiget til at følge afdødes ønsker i forhold til et eventuelt ønske om enten kiste begravelse eller kremering og urnenedsættelse. Det er dog en betingelse, at afdødes ønsker er nedskrevet i et testamente, som kan fremsøges i skifteretten.

Hvad sker der med afdødes formue og ting

I forbindelse med at Lejre Kommune overtager forpligtigelsen af afdødes begravelse og tømning af bo, anmoder kommunen skifteretten om at overtage afdødes bo.

Når dette sker, overtager Lejre Kommune retten til alle afdødes aktiver. Det vil sige indestående i bank, kontanter, møbler og andet indbo samt øvrige værdier afdøde ejede. Lejre Kommune vil desuden overtage eventuelle tilgodehavender fra lejemål m.v.

Effekter som er egnet til videresalg opkøbes eller sættes på auktion. Indtægten herfra går sammen med det beløb som man normalt vil kunne modtage i begravelseshjælp som tilskud til dækning af Lejre Kommunes udgifter til begravelse og boets tømning.

Der kan ikke udleveres effekter til pårørende, når boet er udlagt til kommunen. 

Læse mere om begravelseshjælp og udfyldning af ansøgning på borger.dk