Regler om gyldighed for borgere over 70 år

Gruppe 1 kategorierne: AM, A1, A2, A, B, B/E og traktor/motorredskab:

Disse kategorier udstedes med en gyldighed på 15 år, dog højest til indehaverens fyldte 75. år. Ved fornyelse efter det fyldte 73. år er der mulighed for at få gyldighedsperiode længere end til det fyldte 75. år. mod aflevering af lægeattest, jf. kørekortbekendtgørelsens § 80, stk. 1 og 2.

På udstedelsestidspunktet fyldt Uden lægeattest Gyldighed Med lægeattest Gyldighed fra udstedelsesdato op til
70 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år     
71 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år     
72 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år     
73 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år  X 3 år 
74 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år  X 2 år 
75 år, men ikke 80 år     X 2 år 
80 år eller derover     X 1 år


Gruppe 2 kategorier - C1, C, D1, D, C1/E, CE, D1/E, D/E

Disse kategorier udstedes alle med en gyldighed på 5 år og fornyelse kræver i alle tilfælde lægeattest, jf. kørekortbekendtgørelsens § 81, stk. 1 og § 93, stk. 2.

Ved fornyelse fra det fyldte 70. år gælder dog følgende gyldighedstider, jr. kørekortbekendtgørelsens § 82:

På udstedelsestidspunktet fyldt Med lægeattest Gyldighed fra udstedelsesdato op til
70 år, men ikke 71 år X 4 år
71 år, men ikke 72 år X 3 år 
72 år, men ikke 80 år X 2 år
80 år eller derover X 1 årGruppe 2 kategorier - Erhvervsmæssig personbefordring - EP B og EP D:

Erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på 5 år og fornyelse kræver i alle tilfælde lægeattest, jf. kørekortbekendtgørelsens § 81, stk. 2 og § 93, stk. 2. Ved fornyelse fra 70. år gælder dog følgende gyldighedstider, jf. kørekortbekendtgørelsens § 82:

På udstedelsestidspunktet fyldt Med lægeattest Gyldighed fra udstedelsesdato op til
70 år, men ikke 71 år X 4 år
71 år, men ikke 72 år X 3 år 
72 år, men ikke 80 år X 2 år
80 år eller derover X 1 år