Kørekort

Når du skal have kørekort, kan du springe ventetiden over, hvis du bestiller tid.

Du kan bestille tid til nyt kørekort og dermed springe køen over. Du bestiller tid, i forbindelse med ansøgningen, som du udfylder via selvbetjeningslinket i den grønne boks i højre side af skærmen.

Kørekortet udløber, når du fylder 70 år

Kørekortet skal fornys, når det udløber. Efter de nye regler kan du i de fleste tilfælde forny kørekortet til du fylder 75 år uden lægeattest.

Du skal medbringe en lægeattest i disse tilfælde:

- Fornyelse af Gruppe 2

- Hvis kørekortet har forkortet løbetid af helbredsmæssige årsager

Kontakt din praktiserende læge for at få udstedt en lægeattest til fornyelse af kørekortet. Du skal ved henvendelse hos din praktiserende læge medbringe et billede.

Ved fornyelse af kørekort skal du medbringe:

- Kørekortet og lægeattest

- Har du skiftet navn, medbringes ny original navneattest

Hvis du mister dit kørekort

Hvis du har mistet dit kørekort, skal du legitimere dig ved at medbringe pas eller original dåbs- eller navneattest.

Foto

Du har mulighed for at få taget nyt foto i Borgerservice.

Pris: 90,00 kr.

Du har også mulighed for selv at medbringe et foto. Du skal være opmærksom på at billedet skal overholde gældende regler for foto.
Se kravene til foto via linket i boksen til højre.

Se priser på kørekort her

 

Regler om gyldighed for borgere over 70 år

Gruppe 1 kategorierne: AM, A1, A2, A, B, B/E og traktor/motorredskab:

Disse kategorier udstedes med en gyldighed på 15 år, dog højest til indehaverens fyldte 75. år. Ved fornyelse efter det fyldte 73. år er der mulighed for at få gyldighedsperiode længere end til det fyldte 75. år. mod aflevering af lægeattest, jf. kørekortbekendtgørelsens § 80, stk. 1 og 2.

På udstedelsestidspunktet fyldt Uden lægeattest Gyldighed Med lægeattest Gyldighed fra udstedelsesdato op til
70 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år     
71 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år     
72 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år     
73 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år  X 3 år 
74 år, men ikke 75 år X til det fyldte 75. år  X 2 år 
75 år, men ikke 80 år     X 2 år 
80 år eller derover     X 1 år


Gruppe 2 kategorier - C1, C, D1, D, C1/E, CE, D1/E, D/E

Disse kategorier udstedes alle med en gyldighed på 5 år og fornyelse kræver i alle tilfælde lægeattest, jf. kørekortbekendtgørelsens § 81, stk. 1 og § 93, stk. 2.

Ved fornyelse fra det fyldte 70. år gælder dog følgende gyldighedstider, jr. kørekortbekendtgørelsens § 82:

På udstedelsestidspunktet fyldt Med lægeattest Gyldighed fra udstedelsesdato op til
70 år, men ikke 71 år X 4 år
71 år, men ikke 72 år X 3 år 
72 år, men ikke 80 år X 2 år
80 år eller derover X 1 årGruppe 2 kategorier - Erhvervsmæssig personbefordring - EP B og EP D:

Erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på 5 år og fornyelse kræver i alle tilfælde lægeattest, jf. kørekortbekendtgørelsens § 81, stk. 2 og § 93, stk. 2. Ved fornyelse fra 70. år gælder dog følgende gyldighedstider, jf. kørekortbekendtgørelsens § 82:

På udstedelsestidspunktet fyldt Med lægeattest Gyldighed fra udstedelsesdato op til
70 år, men ikke 71 år X 4 år
71 år, men ikke 72 år X 3 år 
72 år, men ikke 80 år X 2 år
80 år eller derover X 1 år

Fra udenlandsk til dansk kørekort

Hvis du bor i Danmark og vil køre bil i Danmark, skal du have byttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort.

Borgerservice kan i de fleste tilfælde lave et midlertidigt kørekort til dig, mens du venter på at modtage dit danske kørekort. Men det kræver, at dit udenlandske kørekort er gyldigt og at du ikke har boet i Danmark i mere end 90 dage. 

Hvis du har boet i Danmark i mere end 90 dage, kan Borgerservice ikke lave et midlertidigt kørekort til dig. 

Læs mere om ombytning af kørekort på borger.dk