Min vandforsyning

Forsynes du med vand fra et vandværk, kan du her finder vandværkernes kontaktoplysninger og du kan se hårdhedgraden på dit vandværks vand.  

Hvis du får vand fra din egen eller din nabos brønd eller boring kan du læse folderen Indvindingsanlæg på enkeltejendomme