Private vandløb

Helligrenden Helligrenden

Vandløb, som ikke er optaget som kommunevandløb, klassificeres som private vandløb. Private vandløb er ligesom kommunevandløbene omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Kommunen er vandløbsmyndighed for både kommunevandløb og private vandløb. Det betyder, at kommunen skal godkende ændringer i eller ved vandløb, f.eks. ændringer af vandløbets bund og bredde eller ændring og anlæg af broer og overkørsler.

Private vandløb er oftest mindre vandløb og kan være åbne, naturlige vandløb eller rørlagte vandløb eller dræn.

Såvel åbne naturlige vandløb som rørlagte vandløb eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløb skal vedligeholdes sådan, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.


Pjecer:

 Pjece om vedligeholdelse af private vandløb

Pjece om fejl ved rørlagte vandløb

Pjece om at rejse en vandløbssag