Natura 2000 og naturplaner

Hvad er Natura 2000?

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Områderne har en særlig natur, der gør dem til habitat- og fuglebeskyttelses-områder, men de repræsenterer samtidig de største og mest sårbare danske naturområder. I Danmark udgør de samlet 9 % af landarealet - hvilket er lige så stort som Fyn med omliggende øer - og 18 % af havarealet.

Natura 2000-planerne gennemfører for første gang en samlet planlægning og indsats for en væsentlig del af den danske natur. Målet er at stoppe tilbagegangen og sætte fremgang i den natur, der er omfattet af EU's Natura 2000-direktiver.

Naturstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for i alt 246 Natura 2000-områder i Danmark, de kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside på linket til højre.

Der er 5 Natura 2000-områder som berører Lejre kommune:

  • Nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
  • Nr. 145 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter
  • Nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
  • Nr. 151 Ramsø Mose
  • Nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov, Egernæs med holme og Fuglsø

For hver af de 5 Natura 2000-planer har kommunerne udarbejdet en konkret Natura 2000-handleplan for hvert område. Handleplaner ses i dokumentboksen til højre.