Spildevand og kloak

Spildevand indeholder mange næringsstoffer og kan ødelægge plante- og dyrelivet i vores vandløb, søer og fjorde, hvis det ikke bliver renset inden udledning.

Lejre Kommune er myndighed og skal sikre at håndteringen af spildevandet lever op til de miljømæssige krav. Spildevandsplanen beskriver, hvordan spildevandet skal håndteres i kommunen. Hvordan spildevandet skal håndteres hos dig, afhænger af om din ejendom ligger i det åbne land eller i bymæssig bebyggelse.

FORS A/S driver og vedligeholder kommunens kloakker, samt tømningsordningen  for samle- og bundfældningstanke

Det er FORS A/S, der driver og vedligeholder kommunens kloaksystem, står for opkrævning af spildevandsafgift og driver tømningsordning for samle- og bundfældningstanke.

Hvis du har spørgsmål til opkrævning af spildevandsafgift, tømningsordning, fremtidige kloakeringsprojekter, problemer med kloakken eller mistanke om brud på ledningen skal du kontakte FORS A/S via deres hjemmeside eller på telefon 70 20 20 66.

Fors A/S hjemmeside

Spildevandsplan

Lejre Kommune er ved at udarbejde en ny spildevandsplan for perioden 2016-2023. Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 har været i høring fra den 4. april 2016 til den 1. juni 2016. I forbindelse med høringen har der været afholdt borgermøder. Præsentationerne ved borgermøderne kan du se i boksen til højre. Endelig spildevandsplan forventes at være godkendt i 2016.

Forslag til Spildevandsplan 2016-2023 kan ses i boksen til højre.

Se kort til forslag til Spildevandsplan 2016 - 2023