Afbrænding af bål

I henhold til miljølovgivningen er afbrænding af affald kun tilladt på godkendte forbrændingsanlæg f.eks. hos affaldsselskabet Kara/Noveren. Der er dog enkelte undtagelser som kun omfatter afbrænding af haveaffald.

Afbrænding af bål Afbrænding af bål

 

Afbrænding af haveaffald er tilladt i følgende 4 tilfælde

 

  • Haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i landzone på visse vilkår.
  • Rent, tørt træ til hygge- og lejrbål på særligt indrettede og godkendte bålpladser, dog max. 50 liter på visse vilkår.
  • Haveaffald Sankt Hansaften på visse vilkår.
  • Afskåret og afklippet materiale fra skovbrug, landbrug, gartnerier og naturplejeaktiviteter mv. Denne type afbrænding skal anmeldes til Vestsjællands Brandvæsen.

 

 Se vilkår i "Vejledning om afbrænding i Lejre Kommune" til højre på siden.