Dyrehold

Dyrehold i boligområde

I Lejre Kommune er det tilladt at holde op til 30 høns eller tilsvarende andre fuglehold i byzoner, sommerhusområder og områder som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv.

Der gælder en række regler for fuglehold, som du kan se i Regulativ for hønsehold.

Desuden er der tilladt at have op til 4 hunde med hvalpe til 18 uger.

Som udgangspunkt er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv. Det er muligt at søge om dispensation til et hobbydyrehold, specielt for ejendomme bestående af eksisterende stalde. Ansøgninger om dispensation skal behandles af Udvalg for Teknik og Miljø.

Links til undersider