Fleksjob og fastholdelsesfleksjob

I fleksjob tages der udgangspunkt til den enkeltes behov, muligheder og skånehensyn. Hvis man er berettiget til et fleksjob, betaler kommunen et tilskud som supplement til lønnen.

Fleksjob

Er et job på særlige vilkår, som kan oprettes hos både private og offentlige arbejdsgivere. Fleksjob kan oprettes til personer, der har en varig begrænsning i arbejdsevnen og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår.

Fastholdelsesfleksjob

For at kunne blive ansat i fleksjob på sin nuværende arbejdsplads skal arbejdspladsen gennem de foregående 12 måneder have forsøgt at fastholde medarbejderen, gennem ansættelse under de sociale kapitler i overenskomsten eller på særlige vilkår, hvor der er forsøgt tilpasning og hjælpemidler efter de aktuelle skånehensyn.