Oplevelsespuljen

Visionen om en bo- og oplevelseskommune.

Udvalget for Kultur & Fritid indstiller ansøgninger til Kommunalbestyrelsen.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att: Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Find ansøgningsskema

Se mere om regler for udbetaling af støtte.