Legater

Fælles Legater for værdigt trængende i Lejre Kommune

Julelegat. Legatets formål er at yde hjælp til værdigt trængende. Legatet uddeles som julehjælp.

Ansøgning sendes til Lejre Kommune på post@lejre.dk, Att: Julehjælp

Find ansøgningsskema

Gårdejer Hans Hansen og Andrea Hansens Legat

Uddannelseslegat. I henhold til bestemmelserne i Hans Hansen & Andrea Hansens legatfundats, vil der ultimo året blive uddelt legat portioner til unge mennesker fra Allerslev Sogn, som er under uddannelse.

Ansøgning sendes til Lotte Jensen på loje@lejre.dk, som du også er velkommen til at kontakte, hvis du har yderligere spørgsmål.

Find ansøgningsskema. (Ansøgningsskemaet er aktivt i perioden 15. oktober til 31. december).