Andre kulturelle opgaver

Puljen til andre kulturelle opgaver anvendes til at støtte kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune.

Der skal være tale om lokalt forankret arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at arrangementerne er åbne for alle, og at de ikke er kommercielle.

Hvem kan søge: 

 • Foreninger og grupper
 • Institutioner
 • Enkeltpersoner

Hvad er betingelserne for at kunne ansøge: 

 • Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune
 • Tilbuddet skal være åbent for alle
 • Arrangementet ikke er kommercielt
 • Der skal foreligge et budget for arrangementet samt foreningens regnskab inkl. egenkapital

Hvad støtter udvalget normalt ikke: 

 • Aktiviteter der dækkes via anden lovgivning 
 • Arrangementer der alene vedrører enkeltpersoner
 • Indkøb der vedrører inventar af blivende karakter
 • Byggeri og/eller vedligeholdelse af bygninger
 • Lukkede arrangementer
 • Rejser, ophold og/eller kurser
 • Lønudgifter til administration
 • Personale arrangementer
 • Aktiviteter der er gennemført

Hvem beslutter:

 • Udvalget for Kultur & Fritid
 • Udvalgets beslutning er endelig

Vejledning: 

 • I ansøgningen beskrives arrangementet/aktiviteter
 • Hvor og hvornår bliver arrangementet holdt
 • Er der tidligere bevilget tilskud til samme arrangement 
 • Ansøgt beløb 
 • Ansøgningerne behandles løbende og du får svar umiddelbart efter ansøgningens behandling
 • Tilskud udbetales til foreningens Nemkonto via cvr. nr., eller efter aftale med administrationen
 • Sagerne vurderes individuelt
 • Ved arrangementer hvor der forventes indtægter, søges om underskudsgaranti
 • Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte principper

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid. 

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte