Andre kulturelle opgaver - Børnekulturen

Udvalget for Kultur & Fritid har vedtaget at opprioritere børnekulturen Lejre Kommune. Det sker ved at reservere 100.000 kr. af "Puljen til andre kulturelle oplevelser" til specifikt kunst og kultur for, med og af børn. Med dette initiativ vil Udvalget for Kultur & Fritid understøtte Kommunalbestyrelsens fokus på at være en attraktiv kommune for børnefamilier - med alsidige og relevante tilbud og fællesskaber for børn og unge.

Man kan søge om støtte til:

  • Børnekulturelle initiativer og projekter
  • Gør-det-selv projekter

Børnekulturelle initiativer og projekter
For at opnå støtte til børnekulturelle initiativer og projekter skal et eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt, nemlig at projekterne: 

  • Samarbejder med flere parter i det børnekulturelle miljø
  • Inddrager ressourcepersoner (billedkunstnere, musikere, dansere, designere osv.)
  • Tilvejebringer et varieret udbud af kulturaktiviteter
  • Er forankret i nærmiljøet

Gør-det-selv projekter
Gør-det-selv projekter er kulturprojekter, der laves af børn og unge - for børn og unge. Eksempelvis ydes støtte til børn og unge, der ønsker at lave deres egen videofilm, skrive en bog, lave en udstilling eller indspille deres egen musik. For at opnå støtte til skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Det skal være din egen idé
  • Du skal selv tage beslutningerne og styre projektet
  • Du må højest være 24 år og skal bo i Lejre Kommune
  • Idéen skal være til glæde for flere end dig selv.

Puljen administreres af Udvalget for Kultur & Fritid. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning sendes til post@lejre.dk att. Center for Kultur & Fritid. 

Find ansøgningsskema 

Se mere om regler for udbetaling af støtte