Bygningspræmieringsordning

Vi sætter fokus på de spændende bygninger i Lejre Kommune, og du kan være med. Nedenfor kan du læse mere om retningslinjerne, og hvordan du indstiller til præmiering.

Har du fundet en bygning eller et anlæg, hvor der er tænkt på både de smukke detaljer, de bæredygtige aspekter og det håndværksmæssige?

Og kan bygningen eller anlægget leve op til en eller flere af de emner, som er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen i januar 2015, så vil vi gerne høre fra dig.

Læs om disse emner i vedtægterne nederst på siden.

Vi lover at bygningen eller anlægget får opmærksom under og efter præmieringen. Det bliver ikke kun i form af en messingplade på væggen, men også omtale i aviser, fagblade, arkitektforeningens hjemmeside og i Lejre Kommunes publikationer. Der er alle grunde til, at få det frem i lyset og skabe opmærksomhed om det gode byggeri for mennesker og natur.

Sådan indstiller du til præmiering

Send lidt materiale til os. Bygningspræmieringsudvalget skal bruge et eller flere billeder og gerne beskrivelser af byggeriet og/eller bygningen. Eksempler på materiale kunne være:

 • Billeder som viser bygning, byggeriet eller anlægget, gerne fra flere vinkler, og dele af ombygningen eller renoveringen
 • Tegninger over bygning, anlæg, ombygning eller renovering
 • Beskrivelse af vigtige elementer, som gør byggeriet mere bæredygtigt og fremtidssikret fx vedvarende energiløsninger, isolering og lign.
 • Overvejelser om æstetik, udtryk og andre arkitektoniske detaljer
 • Tekniske detaljer om nye varme- og/eller energisystemer
 • Andre relevante detaljer omkring byggeriet

Hvis du ikke har disse oplysninger selv, men vil foreslå en bygning eller anlæg, som du ikke selv ejer, så indsend fulde navn og telefonnummer på vedkommende, så vil vi tage kontakt og høre om de har interesse i at få det vurderet.

Der er deadline for indsendelse af materiale pr. mail til Dorthe Bach Egemose Agger på doag@lejre.dk, senest søndag den 24. april 2016.

Vedtægter for bygningspræmieringsordning

Paragraf

 
§ 1

Bygningspræmieringsudvalgets sammensætning

Bygningspræmieringsudvalget er sammensat af følgende medlemmer:

 • Borgmesteren (formand)
 • 1 medlem udpeget af Kommunalbestyrelsen
 • 1 medlem udpeget af Arkitektforeningen
 • 1 medlem udpeget af erhvervsforeningerne i Lejre Kommune
 • 1 medlem udpeget af Energitjenesten
 • 1 medlem udpeget af de lokalhistoriske foreninger

Desuden deltager administrationen uden stemmeret.

§ 2

En gang årligt foretages præmiering af følgende emner

 1. Smukke og funktionelle bygninger, der lever op til fremsynede krav til energi og materialer.
 2. Funktionel energirenovering i kombination med smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger.
 3. Individuelle bæredygtige innovative løsninger på klima- og energimæssige udfordringer.
 4. Nye bygninger, anlæg og renoveringer af eksisterende bygninger, der er udført med respekt for og i harmoni med både de oprindelige bygninger og det omgivende lokalområde og kulturmiljø.
§ 3 Annoncering efter gode og smukke bygninger

Hvert år skal der opfordres til, at borgere foreslår en eller flere bygninger til præmiering.

Indstillingen kan ske af bygningsejer eller andre, der mener, at byggeriet fortjener en præmie.

§ 4

Præmieringen

Præmieringen består af et diplom og en gave til bygherren og et diplom til arkitekten eller den, efter hvis direktiver arbejdet er udført.

På diplomet afbildes det præmierede arbejde med et foto med teksten "Præmieret (år) af Lejre Kommune".

Der kan uddeles flere præmier inden for budgettet.

§ 5 Hvis det et år skønnes, at der ikke er emner blandt de indkomne forslag, der er prisværdige, uddeles ingen præmier.
§ 6 Diplomet kan af udvalget kræves tilbageleveret, hvis det præmierede ikke holdes i god stand, eller hvis der foretages sådanne ændringer, at det præmierede ikke længere kan kategoriseres som under § 2.
§ 7 Præmieringen offentliggøres i lokale aviser og ved en ceremoni på stedet, hvor gaver og diplomer overrækkes.
§ 8

Kommunen afholder udgifter til diplom og gave.

Udvalgets medlemmer kan få dækket kørselsudgifter efter gældende takster.

Diæter og tabt arbejdsfortjeneste for udvalgets medlemmer honoreres ikke.

De samlede udgifter inden for et præmieringsår, kan maksimalt beløbe sig til 10.000 kr. og heraf maksimalt 3.000 kr. til præmiering.

§ 9 Disse vedtægter træder i kraft med virkning fra året 2015.