Ansøgning

Vil du etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Lejre Kommune om tilladelse. Du skal ansøge via det digitale selvbetjeningssystem Byg og Miljø.

Du kan komme direkte til Byg og Miljø her

Husk at vedlægge et målfast kortbilag over placering af jordslangerne/boringen på din ejendom og fuldmagt, hvis en anden (f.eks. leverandøren af anlægget) søger på dine vegne.