Byggetilladelse og VVM-screening

Det kræver tilladelse at opføre en vindmølle uanset størrelse. Alle ønsker om at opføre vindmøller skal derfor anmeldes til
kommunen efter byggeloven. Benyt anmeldelsesblanketten i selvbetjeningsboksen til højre.

I Bygningsreglementet BR10, afsnit 1.5, kan du finde flere oplysninger om, hvad anmeldelsen skal indeholde. Se bygningreglemetet i Læs mere boksen til højre.

Vær også opmærksom på at kommunen - afhængig af møllens højde og placering skal lave en helhedsvurdering af højde, afstand til skel m.m. Det fremgår af Bygningsreglement BR10, kapitel 2, bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Generelt bør husstandsvindmøllerne bygges som lukkede rørtårne i lyse farver med overflader, der ikke reflekterer lyset. Der må ikke være reklamer på møllerne. Husstands- og minivindmøllers udseende vil blive vurderet i hvert enkelt tilfælde, og derfor skal vellignende foto eller illustration af møllen altid følge ansøgningen.

Når vi modtager en anmeldelse med ønske om at opsætte en husstandsvindmølle, skal vi vurdere, om den kan medføre væsentlige virkninger på miljøet. Det sker ved en såkaldt VVM-screening. Vi kan normalt gennemføre screeningen ud fra de samme illustrationer og oplysninger, der skal bruges for at give byggetilladelse og eventuelt landzonetilladelse.

Herudover skal ansøger meddele en række oplysninger i et særskilt anmeldeskema.

Se skemaet her

Lejre Kommune vil som udgangspunkt gerne fremme en indsats, som kan nedsætte forbruget af fossile brændstoffer i kommunen, men det er ikke alle steder, det i sidste ende er muligt at opstille husstands- og minivindmøller.

Når kommunen skal afgøre, om en husstandsvindmølle eller minivindmølle må stilles op, er der mange interesser, kommunen skal tage hensyn til. Se hvor møllerne må stå.