Færdigmelding

Når byggeriet står færdigt, skal du færdigmelde det til kommunen. Inden da skal der foretages en energimærkning, som det fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Læs mere om energimærkning her.

Færdigmeld dit byggeri på Byg og Miljø