Lejre Kommune undersøger mulig forurening med byggeaffald

TV2 Nyhederne bragte søndag aften den 18. september 2016 et indslag om, at entreprenørfirmaet Bach Gruppen skulle have kørt tonsvis af forurenet byggeaffald til et byggeprojekt på Kumlehusvej ved Øm i Lejre.

Lejre Kommune i gang med en grundig undersøgelse af sagen, og vi har i den forbindelse bedt Bach Gruppen redegøre for hvilke materialer, de har kørt ud til byggeriet på Kumlehusvej.

Vi har modtaget Bach Gruppens redegørelse- og en række andre aktuelle dokumenter, som alle interesserede kan se her på siden.

Nogle af dokumenterne er komplicerede at læse for ikke-fagpersoner, men vi ønsker alligevel at lægge dem åbent frem med henblik på, at borgerne i området kan komme med supplerende input til belysning af sagen.

Find dokumenterne i boksen til højre her på siden.

Kommentarer er velkomne

Som en del af vores ønske om at få belyst denne sag grundigt, inviterer vi beboere tæt på byggeriet til at kommentere Bach Gruppens redegørelse og svar.

Har du input, beder vi om at du sender dem senest den 24. oktober 2016 til cbm@lejre.dk

Hvad gør Lejre Kommune nu?

Vi har bedt eksperter fra firmaet Orbicon bistå os med viden og erfaring i vores videre arbejde med denne sag. Når vi har samlet den nødvendige viden, vil vi derfor bede vores eksterne konsulent fra Orbicon gennemgå alle materialerne.

Orbicon skal bistå Lejre Kommune med:

-at undersøge om loven er overholdt i forbindelse med tilkørsel af byggematerialer

-om der er nogen risiko for grundvand, miljø og mennesker på kortere og på længere sigt

-at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Lejre Kommune kan forholde sig i sagens videre forløb, både i forhold til selve byggeriet og i forhold til Bach Gruppen.

Med afsæt i Orbicons anbefalinger skal Lejre Kommune beslutte de videre skridt i sagen. Vi skriver til dig igen, så snart vi kan fortælle mere - forventeligt med udgangen af oktober måned med en opdateret status.

Klager over støj fra byggeriet

Lejre Kommune har modtaget klager over støj i forbindelse med byggeriet på Kumlehusvej 1.

Vi har været i dialog med Bach Gruppen for at gøre opmærksom på de regler, der gælder for støjende aktiviteter i forbindelse med erhvervsbyggeri i Lejre Kommune.

Du kan se vores støjregulativ her

Vi er også blevet opmærksomme på, at et andet firma er flyttet ind i en af lagerbygningerne, og at den seneste tids støj kan stamme fra dette firmas aktiviteter på grunden.

Derfor har vi været på besøg på pladsen for at fortælle denne virksomhed om reglerne for støjende aktiviteter i forbindelse med erhvervsbyggeri i Lejre Kommune. Vi har også været uanmeldt i området i aftentimerne, og der har ikke ved disse lejligheder været støjende aktiviteter fra byggeriet.

Vi forventer naturligvis, at de involverede virksomheder på Kumlehusvej 1 efterlever vores støjregulativ. I modsat fald vil vi følge op på denne del af sagen igen.

Retablering af plantebæltet

I forbindelse med byggeriet på Kumlehusvej 1 har Bach Gruppen fældet et plantebælte uden at have fået lov.

Lejre Kommune har taget kontakt til Bach Gruppen og givet en frist til udgangen af 2016 for at retablere plantebæltet eller finde en anden løsning i samarbejde med de beboere, der har jord som grænser op til grunden.

Vi vil følge op på, at der kommer en løsning på dette inden tidsfristens udløb.

Spørgsmål til sagen?

Skulle du have yderligere spørgsmål til denne sag, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Natur & Miljø, Charlotte Schleiter, enten på mail: char@lejre.dk eller på telefon: 46 46 49 17.

I uge 41 og 42 træffes Charlotte Schleiter ikke. I stedet kan du kontakte centerchef Peter Østerbye på mail peos@lejre.dk  eller på telefon:46 46 49 10.

Du er også velkommen til at kontakter miljømedarbejder Steffen Bomholt Rasmussen på mail sbra@lejre.dk eller på telefon 46 46 49 41.