Grøn Generation

Natur, miljø og lokalsamfund er grundlæggende elementer af livet i Lejre. Derfor er vores folkeskoler med i et nationalt udviklingsprojekt om inddragende undervisning og læring, der skal hjælpe børn og unge med at skabe et bæredygtigt samfund.

I årene 2014-2016 deltager Lejre Kommunes folkeskoler i det nationale udviklingsprojekt Grøn Generation, der skal bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund gennem uddannelse.
Sammen med otte andre kommuner har Lejre engageret sig i at omsætte de globale og nationale intentioner bag Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til lokal undervisningspraksis og kommunale strategier.

MÅL: Dét vil vi

Grøn Generation handler bl.a. om at:

  • uddanne skolebørn til at tage ansvar for et rent og bæredygtigt samfund, hvor affald begrænses og behandles som en ressource
  • skabe kobling mellem undervisningssektor, renholdelsessektor og affaldssektor
  • fremme medborgerskab ved at inddrage lokalsamfundet og etablere samarbejde mellem skoler og lokalsamfund

Tiltagene i Grøn Generation skal motivere eleverne til at ændre adfærd og "tage action" i forhold til et bæredygtigt samfund. Den tilgang understøtter elev-kompetencer som kritisk tænkning, evnen til at forestille sig fremtidige scenarier og evnen til at træffe beslutninger i samarbejde med andre.

UBU er en integreret del af alle fag i de nye Forenklede Fælles Mål for Folkeskolen. Desuden er UBU et indsatsområde i Undervisningsministeriets strategi "UNESCO-arbejdet i Danmark 2014-2017".

ORGANISERING: Sådan gør vi

24 koordinatorer på tværs af skolerne i Lejre Kommunes Folkeskoler videndeler i Grøn Generation netværket. Netværket arbejder ud fra koncepterne Grønt FLag - Grøn Skole, Sciencetalenter.dk og nts-centeret.dk