EDUCA - Vores digitale skole

Lejre Kommune prioriterer IT og digitalisering højt – både i skolernes undervisning og i kommunikationen mellem lærere, elever og forældre. Som en af de første sjællandske kommuner har Lejre taget den digitale platform EDUCA i brug på alle skoler i begyndelsen af skoleåret 2015/2016.

I Lejre Kommunes folkeskoler har eleverne i indskolingen personlige iPads og 2/3 af eleverne har adgang til pc'ere i 4.-9. klasse. Desuden er alle skolerne gearet til at eleverne tager deres egne digitale enheder med, i det adgang til netværk, print og opbevaringsskabe er tilgængelig for alle.

MÅL: Dét vil vi

Vi ønsker at være digitale frontløbere, og IT har i mange år været højt prioriteret som en del af vores vision og strategi på skoleområdet. Det er også en af grundene til, at Lejre var den første kommune på Sjælland, hvor alle skoler var klar til at tage den nye digitale platform EDUCA i brug, da skoleåret 2015/2016 begyndte.

Ifølge aftalen mellem regeringen og KL skal de digitale platforme være indført senest i 2017. Ideen er at etablere én indgang til den digitale skole. Altså én indgang til digitale læremidler, til de forskellige planlægningsværktøjer og til kommunikationen lærerne imellem og kommunikationen med eleverne, forældrene og ledelsen.

ORGANISERING: Sådan gør vi

EDUCA er en digital læringsplatform, hvor lærerne kan årsplanlægge, bygge undervisningsforløb og arbejde med Fælles Mål samt elev-evaluering. Platformen gør, at vores lærere og pædagogiske personale kan følge hele klassens og også den enkelte elevs fremskridt og give feedback løbende og struktureret. Derudover kan man som forældre følge med i, hvad ens barn arbejder med.