Skolestart i 0. klasse

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Hvis du ikke ønsker, dit barn skal gå i den folkeskole, som ligger i jeres skoledistrikt, kan du  - hvis der er plads - også vælge:

  • En folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt
  • En folkeskole, der ligger udenfor Lejre Kommune
  • En fri grundskole, fx en fri- eller privatskole

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Skoleindskrivning til børnehaveklasse

Et barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, barnet fylder seks år. Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklasse foretages digitalt via kommunens hjemmeside og det vil fremgå her på siden, hvornår indskrivningen foregår. 

Dit barn hører til en bestemt skole - distriktsskolen - på baggrund af jeres bopælsadresse. Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det, når du digitalt opskriver dit barn til folkeskolen.

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2017 

Alle børn, som er født i 2011 eller tidligere skal starte i børnehaveklasse i august 2017. Der vil blive sendt materiale til alle forældre i løbet af november måned, og skoleindskrivningen vil være åben fra 1. december 2016 til 31. januar 2017. Skoleindskrivningen sker digitalt. Ønsker du at indskrive dit barn i 0. klasse efter skoleindskrivningen er afsluttet, skal du kontakte din distriktsskole.

Udskudt skolestart

Hvis du ønsker, at dit barns skolestart skal udskydes i et år, skal du kontakte skolelederen på dit barns kommende distriktsskole, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

Indmeldelse i SFO

Forældre til kommende skolebørn skal selv sørge for at opskrive børnene op til SFO, det sker ikke automatisk ved skoleindskrivningen. Kommende skolebørn kan starte i SFO fra den 1. august. Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO'er skal du udmelde dit barn af børnehaven med én måneds varsel til den sidste i en måned.