Kan mit barn få buskort?

Lejre Kommune har pligt til at sørge for transport mellem skole og hjem, for elever der har lang eller farlig skolevej. Denne forpligtelse opfyldes ved i videst muligt omfang at udstede buskort, så eleverne kan køre gratis med Movias busser/telebusser.

Lang skolevej betyder ifølge lovgivningen:
- at eleverne har længere end 2½ km i børnehaveklasserne og 1. – 3. klassetrin
- at eleverne har længere end 6 km på 4. – 6. klassetrin
- at eleverne har længere end 7 km på 7. – 9. klassetrin
- at eleverne har længere end 9 km på 10. klassetrin

Farlig skolevej

Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om eleven kan tilbydes betalt befordring. For at ensarte vilkårene for alle elever i Lejre Kommune er nedenstående kriterier lagt til grund for at vurdere om skolevejen er trafikfarlig:
- Trafikerede landeveje uden cykelsti
- Krydsning af meget trafikerede veje
- Elevens alder

Det er altid muligt at benytte bussen mod betaling.

Har man valgt en anden skole end distriktsskolen er befordringen altid for egen regning.

Buskort til 10. klassetilbud - TCR

Elever der indmeldes på TCR Tiendeklassecenter i Roskilde Kommune er berettiget til et buskort fra Lejre Kommune.

Ved skolestart i august måned sendes buskortet automatisk til elevens bopælsadresse. Det er vigtigt, at elevens navn står på postkassen ellers vil buskortet blive returneret. Hvis eleven starter efter skolestart kan henvendelse om buskort sendes til Center for Dagtilbud, påført elevens navn og fødselsdato, hvorefter et buskort vil blive sendt til eleven.

Mister eleven sit buskort i løbet af skoleåret kan et nyt kort rekvireres ved henvendelse til Center for Dagtilbud. Et nyt buskort koster 100 kr., som vil blive opkrævet hos elevens bopælsforældre.

Spørgsmål om buskort til TCR kan ske til Center for Dagtilbud.

Vælger eleven andre 10. klassetilbud end TCR skal forældrene selv stå for befordringsudgifterne.