Om PPR

PPR arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år. Vi har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk.

PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge 0-18 år.

Vi har særlig fokus på børns sociale og følelsesmæssige udvikling, på deres sprog, kommunikation, sanser, motorik og indlæring. Vi er opmærksommme på fællesskabets betydning for den enkeltes trivsel og udvikling.

Medarbejdergruppen består af psykologer, tale-hørekonsulenter, ergoterapeuter, specialpædagoger samt en sekretær.

Hvad laver PPR, og hvordan arbejder vi?

Første kontakt med os vil altid være i et dialogmøde med jer og jeres barns institution, skole eller dagpleje. Formålet er, at vi drøfter de ressourcer og udfordringer jeres barn er i. Vi aftaler på mødet, hvordan vi sammen bedst muligt hjælper jeres barn. 

Eksempler på forløb

  • Fortsatte dialogmøder (op til tre møder uden at barnet registreres i PPR)
  • Samtaler med børn/forældre/familier mv.
  • Konsultativ bistand til netværk
  • Rådgivning/udredning og supervision
  • Kursusvirksomhed

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning tilbyder i efteråret søskendenetværksforløb for børn og unge i
3.-5. klasse samt 6.-9. klasse.

For børn og unge, der vil lære om sig selv og det at have en søskende med forskellige udfordringer.

Formål
At skabe et frirum for jeres barn via sociale aktiviteter og faglige input.
At give jeres barn en forståelse for sig selv og sin bror eller søsters udfordringer.
At invitere jeres barn ind i et fællesskab med andre børn i lignende situationer.
At give jeres barn konkrete redskaber til at kunne tackle nogle af de problematikker, han/hun oplever i hverdagen.

Hvordan gør vi det?
Gennem video, oplæg, historier og fælles snakke bliver vi sammen klogere på, hvordan børnene selv reagerer i en familie, hvor en søskende har udfordringer. Vi sætter fokus på strategier til at tackle nogle af de konflikter, børnene i netværket oplever med deres bror eller søster. Vi tager udgangspunkt i børnenes fortællinger, således at strategierne er tilpasset netop deres situationer.

Hvilke emner tager vi eksempelvis op?
Handlestrategier
Grænsesætning
Forståelse af forskellige udfordringer
”Mig og min familie”
Følelser og tanker

Hvornår afholdes søskendenetværket?
Netværket begynder i slutningen af august og løber over 10 mandage kl. 15.30-17.30 (med undtagelse af mandag i uge 42).

Der er stadig ledige pladser, men der kan max. være 8 børn/unge i hver gruppe. Forældrene skal blot ringe eller skrive til PPR for at høre nærmere eller tilmelde deres barn.