Som ansøger

  • skal du have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de sidste 8 år. Hvis man er dansk statsborger eller EU/EØS borger, bortfalder denne regel. 
  • må du ikke samtidig modtage offentlig overførelsesindkomst (f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller have anden arbejdsindtægt.